Terminálove pracoviště Netto C 220.6N

Kategorie: 
Vyrobce: 
Cena: 
od 74 680.00,- Kč bez DPH

Vážicí systémy SOEHNLE obsahují síť vážicích pracovišť. Každé pracoviště obsahuje terminál NETTO C220, ke kterému jsou připojena podle typu stanoviště různá periferní zařízení (váhy, čtečky čárového kódu, tiskárny, klasifikační přístroje apod.). Tato vážicí pracoviště jsou propojena přes počítačovou síť s TERMINÁLY – vážicí pracoviště jsou vybavena ovládacími terminály v nerezové skříni. Podle typu stanoviště lze dodat provedení s uchycením na stolek váhy, na zeď nebo samostatně stojící.

VÁHY – vážicí pracoviště může obsahovat jedno až tři vážicí místa. Lze kombinovat váhy visuté, plošinové, nástěnné, podlahové paletové, atd.

ČÁROVÝ KÓD – každé vážicí pracoviště lze vybavit snímacím zařízením čárového kódu v ručním nebo stacionárním provedením, případně jejich kombinací.

TISKÁRNY – do skříně terminálu lze zabudovat registrační nebo etiketovací tiskárnu.

DALŠÍ PŘIPOJITELNÁ ZAŘÍZENÍ – např. přístroj pro aparativní klasifikaci vepřového masa, zařízení pro identifikaci suroviny a přepravních obalů, atd.

INFORMAČNÍ SYSTÉM – autonomní koncepce vážicího systému SOEHNLE umožňuje spolupráci s libovolným podnikovým informačním systémem,podnikovým informačním systémem. Komunikace s informačním systémem probíhá v reálném čase na základě sdílení společných datových struktur. Činnost vážicího systému je autonomní a je nezávislá na funkčnosti podnikového informačního systému. Systém vždy zajistí nepřetržitý chod vážicích pracovišť včetně registrace každého pohybu suroviny. Prostřednictvím vážicího systému SOEHNLE získává uživatel okamžitě informace o toku suroviny ve všech takto vybavených provozech. Data jsou archivována okamžitě po ukončení každé vážní operace. Jedná se o cenu za základní model.

Nerezové provedení