Netto e-Stat232

Kategorie: 
Vyrobce: 
Cena: 
od 17 200.00,- Kč bez DPH

Systém NETTO e-STAT zajišťuje statistickou kontrolu hmotnosti nebo objemu hotově baleného zboží v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 a 329/2000, účinnou od 1. 7. 2001. Umožňuje minimalizovat výrobní ztráty a současně i reklamace zákazníků.Systém NETTO e-STAT lze snadno přizpůsobit pro kontrolu výrobků z jakékoliv plnicí linky. Optimální konfigurace vážicího pracovišť, rychlost vážení, spolehlivost a odolnost vůči průmyslovému prostředí je garantována značkou světového výrobce vah SOEHNLE Waagen GmbH & Co.

Ve srovnání s nákladnou dynamickou kontrolou každého výrobku přináší kontrola reprezentativních vzorků v systému NETTO e-STAT výrazné omezení investičních nákladů. Navíc lze kontrolovat vzorky z více plnicích linek.

Výsledky monitorovacího systému zařízení NETTO e-STAT (zajišťuje) umožní zpětnou vazbu pro optimální regulaci plnicího procesu. Veškerá provozní data systému jsou v souladu s vyhláškou MPO č. 328/2000 archivována, k dispozici jsou přehledné tiskové sestavy.

Dodávka systému NETTO e-STAT zahrnuje několik částí – standardní část a části dané konfigurací. Ve standardní části je zahrnuto speciální programové vybavení, ovládací a signalizační panel situovaný u váhy. části dané konfigurací, případně již provozované zákazníkem, obsahují elektronickou váhu SOEHNLE (indikátor S-20 nebo typy SOEHNLE CWE, CWC) schválenou pro obchodní užití v ČR, SR i ve všech zemích EU, standardní personální počítač s operačním systémem MS Windows a tiskárnu.

Na počítači v kanceláři provozu jsou zaznamenána a zpracována veškerá vážení z jednotlivých balicích linek. Monitorovací systém vyhodnocuje počet vzorků v přípustné toleranci a mimo toleranci, výběrový průměr, standardní odchylku a výběrové kritérium podle zadané šarže.

Servis systému NETTO e-STAT je zajištěn po celém území ČR a SR. Zboží kontrolované a evidované systémem NETTO e-STAT může být označováno symbolem „e“.