Osvedčení a certifikace

Živnostenský list Vladimír Patyk
Živnostenský list Vladimír Patyk
Registrační osvědčení ČMI Vladimír Patyk